• RSS
  • Facebook
  • Twitter
06
September
Comments Off on System ekonomiczny
Comments
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

System gospodarczy oraz typy
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się ankietą sposobu działania gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów ekonomicznych czy też przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach gospodarki, makroekonomia bada zjawiska i procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi będącymi kryteriami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Wolno je wskazać mianem makrowielkości gospodarczych. Wśród bazowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, stanowisko, inwestycje, spożycia, popyt, ogólny poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia testuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach i metamorfozach makrowielkości i objaśnić mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane właściwe zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Categories: Biznes

Comments are closed.